Immateriell kulturarv: Springar frå Osterøy

Springar frå Osterøy er ein pardans og høyrer i folkedans samanheng til hovudgruppa Bygdedans. Springaren er ein del av bygdedanstradisjonane innanfor eit tradisjonsområde som strekkjer seg frå og med Rogaland til og med Sunnfjord. Denne tradisjonen kan førast tilbake til 1600 talet eller kanskje jamvel før. Springar frå Osterøy er ein av mange former for springarar i Hordaland. Dansen følgjer eit oppbyggingsmønster som har tre ulike delar; vendingsdel, lausdans og ein samdansdel.

Heile artikkelen til Geir Reigstad kan ein lesa på nettsida til Immatriell kulturarv.